+7 812 329-84-46

    

Teollisuusalueen ja -tonttien myynti


Teollisuustontit ovat maatontteja, joille saa rakentaa tuotantolaitoksia ja varastoja sekä niihin liittyviä kohteita. eollisuusalueita on kahta lajia: tontteja, joilla on jo olemassa vanhoja tuotantolaitoksia (brownfield) ja rakennuksista vapaita tontteja (greenfield). Ottaen huomioon teknisesti valmiiden greenfield- tyyppisten alueiden puutetta, rakennuksista vapaan tontin hankkiminen valmiine teknisine verkkoineen on onnenkauppa yrittäjille.

Myytävät teollisuustontit

Teollisuusalueen myynti edellyttää tonttien esivalmistelua. Teollisuusalueiden on oltava riittävällä etäisyydellä virkistys- ja asuinalueilta. Silla kun teollisuustonttia ostaneet yrittäjät rakentavat siihen tuotantolaitoksia, teollisuushankkeen sijoittaminen teollisuuspuiston alueelle heitä antaa mahdollisuuden välttää saniteettivyöhykkeisiin liittyviä ongelmia.

Alempana on kuvattu kolme rekisterisssä valmista myytävää tonttia, jotka samalla ovat esimerkkinä Maryino teollisuuspuistossa myynnissä olevista maatonteista teollista rakentamista varten. Kysy enemmän myytävistä tontteista puhelin numerolla: +7 921 430 54 88.


Teollisuustonttien hinta

Teollisuustonttien hinta määräytyy eräiden avaintekijöiden mukaan. Yksi päätekijöistä, josta erityisesti riippuu teollisuustontin hinta, on teollisuusalueen liikenneyhteydet. Mahdollisuus toimittaa ajoissa rakennusmateriaalit ja raaka-aineet sekä kuljettaa tuotannosta valmiit tuotteet vaikuttaa huomattavasti teollisuustonttien hintaan. Mitä lähempänä valtion valtateitä sijaitsee tontti, sitä korkeampi sen hinta on.

Toinen tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon teollisuustonttia hankittaessa, on kunnallistekmisten ja liittymäverkkojen valmius ja mahdollisuus liittyä niihin. Kunnallisteknisten ja liittymäverkkojen rakentaminen pidentää huomattavatsi tehdashankkeen toteutusaikaa.Map image


Specification Map image

Sijainti

 • Kehätie – 3 min.
 • Pulkovon lentokenttä – 20 min.
 • Bronkan merisatama – 20 min.
 • Pietarin suursatama – 30 min.

Tontti

 • Pinta-ala: 130 ha
 • Omistusoikeudet: Omaisuudessa

Kunnallstekninen valmistelu

 • Kaasu-, vesi- ja viemäriverkko
 • Sähköteho – 30 mW
 • Paikallinen sadevesipuhdistamo
 • Ulkoiset sekä korttelien väliset tiet
 • Porttirakennukset

Teknisten verkkojen liittymäpisteet ovat hankittavan tontin rajalla.

Tontin muodosta ja sijainnista teollisuuspuistossa sovitaan erikseen sijoittajan hankevaatimusten mukaisesti.

Jokainen investori voi solmia sopimuksen kohteen rakentamisesta tilauksen mukaan ja saada valmiin teollisuusrakennuksen, joka vastaa teknisiä, terveys- ja käyttövaatimuksia.

Sen lisäksi jokaisen yhtiön, joka on päättänyt ostaa teollisuustontin, on huolellisesti tutkittava ostoksensa oikeudelliset kysymykset. Mahdollisuus rekisteröidä tontin omistusoikeus ostajan nimeen vähentää sijoittajan riskejä, kun taas tontin vuokra tai tehtaan rakentamisen tiukkaa aikataulua koskevat viranomaisten vaatimukset voivat olla esteenä yhtiöiden suunnitelmien toteuttamiselle muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa.

Vielä yksi tärkeä vaikuttava asia teollisuustonttien kaupassa on asuinalueet ja asumalähiöt läheisyydessä, joista voi hankkia työvoimaa. Nykyaikaiset teollisuusalueet ja teollisuuspuistot sijoitetaan siten, että työntekijöiden työmatka kestäisi enintään puoli tuntia (suurkaupungeissa tunnin). Siksi lähellä kehätietä olevat Leningradin alueen ja Pietarin kaupungin alueet kiinnostavat eniten yhtiöitä, jotka suunnittelevat uuden tehtaan rakentamista.

Teollisuustontin hankkiminen Maryino teollisuuspuistosta

Jos tältä kannalta käsitellään teollisuustontteija Maryinon teollisuuspuistossa, tulee aivan selväksi, että ko. tontit ovat korkeata laatua:

Asiantuntijamme mielellään kertovat teille muista projektin eduista sekä Maryino teollisuustonttien kaupan ehdoista.


Яндекс.Метрика